Behandelingen

Behandeling via tandimplantaten

Een tandimplantaat is een kunstwortel die in het tandbot wordt geschroefd. lmplantaten zijn meestal uit titanium gemaakt, omdat dit hoogwaardig materiaal door het lichaam zeer goed wordt verdragen en vastgroeit met het menselijk bot. Welke oplossing is de beste voor mij? Of u nu slechts één, meerdere of alle tanden mist, door een implantaatbehandeling krijgt u weer vaste tanden.

vervanging van één tand

Vervanging van één tand

We maken een sneetje in uw tandvlees en boren een gaatje in het kaakbeen. Hierin schroeven we het implantaat.

Tandimplantaten hebben zich de laatste jaren bewezen als dé oplossing voor wie blijvend een of meerdere tanden mist.

Vervanging van meerdere tanden

Er wordt geen brug geplaatst op gezonde tanden, die zo niet ontzenuwd en beslepen moeten worden.

image 003

Vervanging van alle tanden

In het All-on-4 concept wordt een volledige vaste brug van 10 of 12 tanden zorgvuldig geplaatst op 4 implantaten.

Wat kost een behandeling
met tandimplantaten?

Wij beseffen dat dit een belangrijke vraag is. Elke ingreep is anders, maar wij hanteren de prijs van €850 per implantaat. Uiteraard maken wij vrijblijvend een definitieve offerte na uw afspraak in onze praktijk. Ook voor de kroon of brug op implantaten! Wij maken daar een professionele 3D-scan van uw kaak om tot een finale prijs te komen.

Verloop tandvervanging of brug

1. Consultatie en radiologie

Tijdens een eerste consultatie wordt de nodige medische en tandheelkundige informatie verzameld. Er wordt eveneens een Cone-beam CT-scan gemaakt om de kwaliteit en hoeveelheid van het bot te beoordelen. Rekening houdend met uw esthetische en functionele eisen, wordt een individueel behandelingsplan opgesteld en een prijsofferte opgemaakt. Zoals de deontologische code voorschrijft, kunnen wij geen patiënt behandelen zonder hem eerst op consultatie gezien en onderzocht te hebben.

2. De implantatie

De ingreep gebeurt meestal onder lokale anesthesie, maar kan desgewenst bij angstige patiënten of bij zeer uitgebreide behandelingen onder algemene anesthesie doorgaan Er wordt eerst een insnede in het tandvlees gemaakt. In het bot wordt vervolgens een gaatje geboord waarin het implantaat precies past en waarin het wordt vastgeschroefd. Nadien volgt de ingroeifase. Hierbij groeit het kaakbot tegen de implantaten aan. Dit duurt gemiddeld drie à zes maanden. Tijdens de ingroeifase wordt de patiënt regelmatig gecontroleerd op goede genezing. In de meeste gevallen kan u een noodvoorziening dragen en loopt u dus nooit lang zonder tanden of kiezen. Deze noodvoorziening is meestal een uitneembare prothese.

3. Het plaatsen van de implantaatopbouw of suprastructuur

Een tweede ingreep is nodig wanneer het implantaat tijdens de implantatie onder het tandvlees is begraven. Op het implantaat zal in dat geval een genezingskapje geschroefd worden dat zich door het tandvlees bevindt. Dit wordt na enkele weken verwijderd en vervangen door een definitieve structuur waarop de kroon, brug of prothese vastgemaakt wordt. Een dergelijke tweede ingreep is niet nodig wanneer het implantaat tijdens de implantatie reeds voorzien wordt van een genezingskapje. Dit is niet altijd mogelijk en deze beslissing wordt tijdens de ingreep zelf genomen.

4. De nazorg

Regelmatige tandheelkundige controles en een goede mondhygiëne zijn zeer belangrijk voor het succes van de hele behandeling. Implantaten zijn bij een goede mondhygiëne een duurzame tandvervanging.

De voordelen opgesomd